RENNEBU

Generell statistikk

2.5K

Innb.

-1

Bef. vekst

2.4K

2030

2.4K

2050

1.1K

Hus

5

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.1%

Bor trangt

459.2K

Gj. snitt

411.2K

Median

Bruttoinntekt

513K

Gj. snitt

58.6K

Median

Gjeld

Barnehager

106

Barn

4.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

32.6%

Lærer

53.8%

Barn og ungdom

13.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

3

Antall

Utleggstrekk

6.3M NOK

Beløp

74

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.1B NOK

2022

8.2B

2023

625.7%

Eiendomspris

1.6M NOK

2022 Gj. snitt

1.3M NOK

2022 Median

2.5M NOK

2023 Gj. snitt

2.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

27K NOK / m²

2022 Gj. snitt

36.6K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2471.5M m² 19.9K m²
185628.7K m² 0 m²
21286.2K m² 937.2 m²
915.4K m² 1.2K m²
8477K m² 53 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
291.2M m² 436 m²
24162.8K m² 345 m²
2022.4M m² 771 m²
1710.4M m² 306 m²
1711M m² 1.4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:782
    2. i prosent:31.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:126 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:47.5 m²

176 Prosjekter

Selskaper

1.5K

Totalt

7

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

5

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Cato Hellesjø2023-04-26