RANDABERG

Generell statistikk

11.7K

Innb.

41

Bef. vekst

12.2K

2030

13.4K

2050

2.9K

Hus

947

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

6.7%

Bor trangt

595.7K

Gj. snitt

490.1K

Median

Bruttoinntekt

1.1M

Gj. snitt

138.4K

Median

Gjeld

Barnehager

611

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

39.9%

Lærer

18.6%

Barn og ungdom

25.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

4

Antall

Utleggstrekk

8.1M NOK

Beløp

129

Antall

Tinglyst pant i bolig

16.2B NOK

2022

15.6B

2023

-3.2%

Eiendomspris

4.4M NOK

2022 Gj. snitt

4.3M NOK

2022 Median

4.4M NOK

2023 Gj. snitt

4.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

33.7K NOK / m²

2022 Gj. snitt

37.9K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2701.5M m² 106.6K m²
3669.8K m² 14.2K m²
17252.1K m² 64.2 m²
122.2K m² 0 m²
100 m² 2.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
10623.7K m² 18.6K m²
1052.3K m² 960.4 m²
993.2K m² 1.5K m²
83.8K m² 1.1K m²
73.7K m² 998.6 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:127
    1. Eier to eller flere eiendommer:442
    2. i prosent:3.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:227 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:53 m²

100 Prosjekter

Selskaper

3.6K

Totalt

60

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

12

Åpnet konkurs