RANA

Generell statistikk

26K

Innb.

68

Bef. vekst

25.6K

2030

24.6K

2050

6.9K

Hus

2.2K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.7%

Bor trangt

512K

Gj. snitt

464.7K

Median

Bruttoinntekt

964.1K

Gj. snitt

282.8K

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

77.3%

Oppfyller

4.5%

Oppfyller med dispensasjon

18.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.5%

Lærer

20.6%

Barn og ungdom

28.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

17.6M NOK

Beløp

209

Antall

Tinglyst pant i bolig

47.1B NOK

2022

30.3B

2023

-35.8%

Eiendomspris

3.5M NOK

2022 Gj. snitt

3.5M NOK

2022 Median

3.3M NOK

2023 Gj. snitt

3.1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

23.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

23.5K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
42525.5M m² 164.7K m²
13045.2K m² 4.2K m²
1295.1M m² 4K m²
872.1M m² 1.9K m²
6715.6M m² 43.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
20686.5K m² 978 m²
15106.6K m² 789 m²
14104.7K m² 826 m²
1254K m² 3.5K m²
12105.5K m² 2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3K
    2. i prosent:11.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:182 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:8 m²

216 Prosjekter

Selskaper

8K

Totalt

92

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

50

Åpnet konkurs