RAKKESTAD

Generell statistikk

8.4K

Innb.

9

Bef. vekst

8.8K

2030

9.6K

2050

2.9K

Hus

239

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

6.4%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

369

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

52.1%

Lærer

28.5%

Barn og ungdom

9.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

7.1M NOK

Beløp

64

Antall

Tinglyst pant i bolig

25B NOK

2022

6.7B

2023

-73.2%

Eiendomspris

3.2M NOK

2022 Gj. snitt

3M NOK

2022 Median

2.8M NOK

2023 Gj. snitt

2.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

24.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

24.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
28242.2M m² 51K m²
18378.1K m² 353 m²
110 m² 634 m²
98.8K m² 5.3K m²
90 m² 1.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
175.7M m² 1.7K m²
174.1M m² 1.4K m²
132.6M m² 1.6K m²
121.6M m² 2.9K m²
101.5M m² 1.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:304
    1. Eier to eller flere eiendommer:784
    2. i prosent:9.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:186 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:12.5 m²

78 Prosjekter

Selskaper

3.5K

Totalt

9

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

2

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den