Råde

Generell statistikk

7.6K

Innb.

30

Bef. vekst

8.2K

2030

9.2K

2050

2.4K

Hus

227

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

6.9%

Bor trangt

457.6K

Avg

405.9K

Median

Bruttoinntekt

729.7K

Avg

89.3K

Median

Gjeld

Barnehager

393

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

47.2%

Lærer

23.8%

Barn og ungdom

19.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

8.2M NOK

Beløp

54

Antall

Tinglyst pant i bolig

22.4B NOK

2022

12.5B

2023

-44.1%

Eiendomspris

4.2M NOK

2022 Avg

4.1M NOK

2022 Median

4.3M NOK

2023 Avg

4.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

41.1K NOK / m²

2022 Avg

46K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2126.7M m² 46.1K m²
32862.2 m² 2.2K m²
280 m² 1.2K m²
1455.7K m² 6.8K m²
142.3M m² 12.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
461.1M m² 6.3K m²
3041K m² 4.2K m²
2938.7K m² 3.8K m²
24384.3K m² 233 m²
21337.1K m² 324 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:994
    1. Eier to eller flere eiendommer:643
    2. i prosent:8.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:154.6 m²

228 Prosjekter

Selskaper

3K

Totalt

34

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

12

Åpnet konkurs