PORSGRUNN

Generell statistikk

37.2K

Innb.

2

Bef. vekst

37.7K

2030

39.4K

2050

9.1K

Hus

3.5K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6.8%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

1.7K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

92.6%

Oppfyller

3.7%

Oppfyller med dispensasjon

3.7%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

46.9%

Lærer

26%

Barn og ungdom

22.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

27

Antall

Utleggstrekk

46.7M NOK

Beløp

544

Antall

Tinglyst pant i bolig

95.7B NOK

2022

71.8B

2023

-25%

Eiendomspris

3.3M NOK

2022 Gj. snitt

3.3M NOK

2022 Median

3.8M NOK

2023 Gj. snitt

3.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

25.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

30K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
236411.3M m² 289.2K m²
8581.5K m² 709 m²
55760K m² 9.5K m²
461.5M m² 174.6K m²
311.9M m² 30.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
130107.7K m² 22.2K m²
129106.2K m² 21.9K m²
129106.2K m² 21.9K m²
129106.2K m² 21.9K m²
129106.2K m² 21.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.3K
    2. i prosent:6.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:179 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:5 m²

312 Prosjekter

Selskaper

11.4K

Totalt

62

Under avvikling

10

Under tvangsavvikling

51

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den