Porsgrunn

Generell statistikk

36.6K

Innb.

34

Bef. vekst

37.5K

2030

39.3K

2050

9.1K

Hus

3.4K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

7.3%

Bor trangt

459.4K

Avg

400.1K

Median

Bruttoinntekt

781.8K

Avg

223.7K

Median

Gjeld

Barnehager

1.7K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

96.3%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

3.7%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

48.7%

Lærer

21.6%

Barn og ungdom

16.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

27

Antall

Utleggstrekk

46.7M NOK

Beløp

544

Antall

Tinglyst pant i bolig

95.7B NOK

2022

71.8B

2023

-25%

Eiendomspris

3.3M NOK

2022 Avg

3.3M NOK

2022 Median

3.8M NOK

2023 Avg

3.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

25.1K NOK / m²

2022 Avg

30K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
236611.4M m² 289.2K m²
8581K m² 589 m²
58761.7K m² 9.7K m²
461.5M m² 174.5K m²
321.9M m² 31.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
130158.2K m² 22.2K m²
129156.7K m² 21.9K m²
129156.7K m² 21.9K m²
129156.7K m² 21.9K m²
129156.7K m² 21.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.3K
    2. i prosent:6.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:886.3 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:411.5 m²

245 Prosjekter

Selskaper

12.6K

Totalt

165

Under avvikling

19

Under tvangsavvikling

76

Åpnet konkurs