PORSANGER

Generell statistikk

3.9K

Innb.

23

Bef. vekst

3.8K

2030

3.7K

2050

1.8K

Hus

72

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

8.6%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

152

Barn

4.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

57.1%

Oppfyller

42.9%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

33.1%

Lærer

14.4%

Barn og ungdom

35.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

3

Antall

Utleggstrekk

5M NOK

Beløp

76

Antall

Tinglyst pant i bolig

2.6B NOK

2022

2.2B

2023

-15.6%

Eiendomspris

2M NOK

2022 Gj. snitt

2.2M NOK

2022 Median

2.3M NOK

2023 Gj. snitt

1.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

26.9K NOK / m²

2022 Gj. snitt

25K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
5144.4B m² 94K m²
4521.9M m² 86.2K m²
59163.7M m² 66.2K m²
4648.9K m² 8.8K m²
116.9K m² 42 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
17349.9K m² 1.4K m²
16650.7K m² 1K m²
16591.4K m² 1.6K m²
14750.9K m² 163 m²
10342.1K m² 252 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.4K
    2. i prosent:37.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:120 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:53.5 m²

58 Prosjekter

Selskaper

1.5K

Totalt

10

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

3

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den