ØYGARDEN

Generell statistikk

39.8K

Innb.

202

Bef. vekst

41.3K

2030

46.2K

2050

11.8K

Hus

1.4K

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

7.4%

Bor trangt

545.3K

Gj. snitt

468K

Median

Bruttoinntekt

998.3K

Gj. snitt

189.3K

Median

Gjeld

Barnehager

2.2K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

64.5%

Oppfyller

9.7%

Oppfyller med dispensasjon

25.8%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.1%

Lærer

25.3%

Barn og ungdom

25.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

43

Antall

Utleggstrekk

44M NOK

Beløp

554

Antall

Tinglyst pant i bolig

78.7B NOK

2022

48.3B

2023

-38.7%

Eiendomspris

3.3M NOK

2022 Gj. snitt

3.2M NOK

2022 Median

3.4M NOK

2023 Gj. snitt

3.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

33.9K NOK / m²

2022 Gj. snitt

36.8K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
6486.4M m² 165.4K m²
76679.2K m² 370 m²
72845.9K m² 14.9K m²
65216.6K m² 30.2K m²
43115.9K m² 827 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
40431.3K m² 1.7K m²
39409.4K m² 1.9K m²
38408.4K m² 1.7K m²
38408.5K m² 1.7K m²
38410K m² 1.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:7.3K
    2. i prosent:18.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:142 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:32 m²

244 Prosjekter

Selskaper

12.3K

Totalt

194

Under avvikling

31

Under tvangsavvikling

93

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Nils Arne Lie2023-11-15
Liv Malvik2023-04-18
Stig Hole2022-09-20
Arild Faugstad2022-02-24
Liv Malvik2021-12-21