Øvre Eiker

Generell statistikk

19.9K

Innb.

101

Bef. vekst

21.5K

2030

24.3K

2050

5.9K

Hus

1.1K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

6.6%

Bor trangt

472.1K

Avg

413.2K

Median

Bruttoinntekt

776.8K

Avg

109.4K

Median

Gjeld

Barnehager

1K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

66.7%

Oppfyller

33.3%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43%

Lærer

26.8%

Barn og ungdom

25.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

17.4M NOK

Beløp

248

Antall

Tinglyst pant i bolig

137.7B NOK

2022

27.3B

2023

-80.2%

Eiendomspris

3.5M NOK

2022 Avg

3.4M NOK

2022 Median

3.8M NOK

2023 Avg

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

46.3K NOK / m²

2022 Avg

39.9K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3979.2M m² 66.7K m²
13960.3K m² 12.2K m²
81153.7K m² 0 m²
280 m² 1K m²
2046.7K m² 11.6K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
222.4M m² 309.5 m²
142.2M m² 3.8K m²
141.5M m² 46 m²
131.5M m² 122 m²
132.9M m² 0 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:655
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.1K
    2. i prosent:10.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:203.5 m²

158 Prosjekter

Selskaper

7.5K

Totalt

96

Under avvikling

8

Under tvangsavvikling

23

Åpnet konkurs