Østre Toten

Generell statistikk

14.8K

Innb.

-28

Bef. vekst

15.1K

2030

15.4K

2050

5.9K

Hus

215

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

4.9%

Bor trangt

437.7K

Avg

392.4K

Median

Bruttoinntekt

690.6K

Avg

108.4K

Median

Gjeld

Barnehager

628

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

83.3%

Oppfyller

16.7%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

46.9%

Lærer

22.5%

Barn og ungdom

22.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

11

Antall

Utleggstrekk

16.1M NOK

Beløp

326

Antall

Tinglyst pant i bolig

36.7B NOK

2022

14.1B

2023

-61.5%

Eiendomspris

3.1M NOK

2022 Avg

3M NOK

2022 Median

3.4M NOK

2023 Avg

3.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

37.5K NOK / m²

2022 Avg

32.9K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3892.7M m² 52.1K m²
7578.9K m² 17.5K m²
38779.6K m² 1.4K m²
19589K m² 6.5K m²
12796.4 m² 772 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
34433.1K m² 1.7K m²
34433.1K m² 1.7K m²
24524.5K m² 4.9K m²
2310.2K m² 2.5K m²
17701.4K m² 1.7K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.1K
    2. i prosent:13.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.6K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:328.3 m²

97 Prosjekter

Selskaper

5.5K

Totalt

52

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

20

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Arild Andre Ludvigsen2021-09-24
Nils Olav Gudbrandsen2021-09-03
Hanne Kjersti Glæserud2020-12-07