ØSTRE TOTEN

Generell statistikk

14.8K

Innb.

-3

Bef. vekst

14.8K

2030

15K

2050

5.9K

Hus

233

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

4.7%

Bor trangt

493.1K

Avg

435.2K

Median

Bruttoinntekt

762.2K

Avg

185.1K

Median

Gjeld

Barnehager

608

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

58.3%

Oppfyller

41.7%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44%

Lærer

25%

Barn og ungdom

20.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

11

Antall

Utleggstrekk

16.1M NOK

Beløp

326

Antall

Tinglyst pant i bolig

36.7B NOK

2022

14.1B

2023

-61.5%

Eiendomspris

3.1M NOK

2022 Avg

3M NOK

2022 Median

3.4M NOK

2023 Avg

3.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

37.5K NOK / m²

2022 Avg

32.9K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3812.7M m² 51.4K m²
7778.7K m² 17.7K m²
38779.6K m² 1.5K m²
19589K m² 6.5K m²
12796.4 m² 772 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
34433.1K m² 1.7K m²
34433.1K m² 1.7K m²
24524.5K m² 4.9K m²
2210K m² 2.5K m²
18729.7K m² 1.7K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.1K
    2. i prosent:13.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

121 Prosjekter

Selskaper

5.6K

Totalt

58

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

29

Åpnet konkurs