Oslo

Generell statistikk

698.7K

Innb.

2.6K

Bef. vekst

745.2K

2030

800.5K

2050

27.2K

Hus

247.6K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

20.2%

Bor trangt

541.8K

Avg

449K

Median

Bruttoinntekt

1.1M

Avg

270K

Median

Gjeld

Barnehager

35.4K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

47.6%

Oppfyller

41.2%

Oppfyller med dispensasjon

11.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

38%

Lærer

15.9%

Barn og ungdom

34.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

242

Antall

Utleggstrekk

1.2B NOK

Beløp

3K

Antall

Tinglyst pant i bolig

4.4T NOK

2022

4.1T

2023

-4.9%

Eiendomspris

7M NOK

2022 Avg

5.9M NOK

2022 Median

7.1M NOK

2023 Avg

5.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

97.6K NOK / m²

2022 Avg

98.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
12995149.8M m² 4.7M m²
10370 m² 31.7K m²
7800 m² 0 m²
57613.2K m² 6.5K m²
558870.5K m² 483.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
68296.3K m² 24.9K m²
682318.6K m² 25.6K m²
682301.4K m² 25.1K m²
682300.5K m² 25.1K m²
680305.6K m² 25.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:36.6K
    2. i prosent:5.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:888.6 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:409.2 m²

6608 Prosjekter

Selskaper

383.5K

Totalt

5.2K

Under avvikling

787

Under tvangsavvikling

1.7K

Åpnet konkurs