OSLO

Generell statistikk

717.7K

Innb.

1.4K

Bef. vekst

742.1K

2030

809.2K

2050

27.8K

Hus

251.3K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

18.9%

Bor trangt

634.1K

Avg

516.1K

Median

Bruttoinntekt

1.3M

Avg

330.2K

Median

Gjeld

Barnehager

35.2K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

47.4%

Oppfyller

43.3%

Oppfyller med dispensasjon

9.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

37.8%

Lærer

16.6%

Barn og ungdom

34%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

242

Antall

Utleggstrekk

1.2B NOK

Beløp

3K

Antall

Tinglyst pant i bolig

4.4T NOK

2022

4.1T

2023

-4.9%

Eiendomspris

7M NOK

2022 Avg

5.9M NOK

2022 Median

7.1M NOK

2023 Avg

5.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

97.6K NOK / m²

2022 Avg

98.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
13228150.5M m² 5M m²
10370 m² 31.7K m²
7800 m² 0 m²
57613.2K m² 6.5K m²
558870.5K m² 617.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
682300.5K m² 25.1K m²
68296.3K m² 24.9K m²
682305.6K m² 25.2K m²
682318.6K m² 25.6K m²
682301.4K m² 25.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:36.7K
    2. i prosent:5.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:213 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:39 m²

7665 Prosjekter

Selskaper

399.2K

Totalt

5.9K

Under avvikling

859

Under tvangsavvikling

2.1K

Åpnet konkurs