OSEN

Generell statistikk

898

Innb.

-10

Bef. vekst

890

2030

851

2050

605

Hus

20

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

5.6%

Bor trangt

479.7K

Avg

400.4K

Median

Bruttoinntekt

485.9K

Avg

10.6K

Median

Gjeld

Barnehager

40

Barn

6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

51.7%

Lærer

36.8%

Barn og ungdom

0%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

1.3M NOK

Beløp

34

Antall

Tinglyst pant i bolig

266.5M NOK

2022

633.8M

2023

137.8%

Eiendomspris

100K NOK

2022 Avg

100K NOK

2022 Median

2M NOK

2023 Avg

2.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

2K NOK / m²

2022 Avg

23.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
694.6M m² 7.5K m²
521.4K m² 516 m²
43.4K m² 0 m²
3379.8K m² 0 m²
39.7K m² 1.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
155M m² 1.6K m²
114.2M m² 617 m²
93M m² 351 m²
91.8M m² 327.1 m²
9310.8K m² 1.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:388
    1. Eier to eller flere eiendommer:362
    2. i prosent:40.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:155 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:19 m²

6 Prosjekter

Selskaper

482

Totalt

6

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

1

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den