ØRLAND

Generell statistikk

10.5K

Innb.

22

Bef. vekst

10.6K

2030

11.1K

2050

4.2K

Hus

219

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.7%

Bor trangt

506.1K

Gj. snitt

448.2K

Median

Bruttoinntekt

837.4K

Gj. snitt

227.7K

Median

Gjeld

Barnehager

526

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

80%

Oppfyller

20%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

51.4%

Lærer

21.7%

Barn og ungdom

18.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

16.5M NOK

Beløp

271

Antall

Tinglyst pant i bolig

11.4B NOK

2022

15.2B

2023

33.2%

Eiendomspris

2.5M NOK

2022 Gj. snitt

2.4M NOK

2022 Median

2.7M NOK

2023 Gj. snitt

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

24.6K NOK / m²

2022 Gj. snitt

26.1K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3296.2M m² 77.6K m²
14811.1M m² 24.9K m²
2839.3K m² 9.2K m²
2630.3K m² 0 m²
2113.2K m² 689.2 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
101M m² 1.1K m²
100 m² 148 m²
9216.7K m² 501 m²
93.2M m² 2K m²
811.2K m² 2.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.4K
    2. i prosent:13.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:83 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:91 m²

184 Prosjekter

Selskaper

4.2K

Totalt

57

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

18

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Jan Ivar Skjetne2024-01-19
Bjørn Tore Sundland2021-12-13
Liv Malvik2021-01-11