Oppdal

Generell statistikk

7K

Innb.

17

Bef. vekst

7K

2030

6.9K

2050

2.6K

Hus

225

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

5.5%

Bor trangt

441.9K

Avg

391.4K

Median

Bruttoinntekt

666.6K

Avg

83.2K

Median

Gjeld

Barnehager

402

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

70%

Oppfyller

20%

Oppfyller med dispensasjon

10%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.1%

Lærer

21.3%

Barn og ungdom

18.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

3

Antall

Utleggstrekk

13.5M NOK

Beløp

142

Antall

Tinglyst pant i bolig

7.1B NOK

2022

5.5B

2023

-22.8%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Avg

3M NOK

2022 Median

3.2M NOK

2023 Avg

3.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

34.9K NOK / m²

2022 Avg

35.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
21820.9M m² 55K m²
3126.9K m² 917 m²
2870.7K m² 2K m²
278.6K m² 2.9K m²
23566.8K m² 655 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
13264K m² 347 m²
116.7M m² 887.8 m²
1140M m² 132 m²
111.1M m² 621 m²
1059.2M m² 1.3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:4.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1K
    2. i prosent:14.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.2K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:103.6 m²

116 Prosjekter

Selskaper

3.5K

Totalt

41

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

12

Åpnet konkurs