ØKSNES

Generell statistikk

4.6K

Innb.

15

Bef. vekst

4.5K

2030

4.3K

2050

1.9K

Hus

89

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6.4%

Bor trangt

517.3K

Gj. snitt

410.7K

Median

Bruttoinntekt

610.1K

Gj. snitt

74.6K

Median

Gjeld

Barnehager

184

Barn

5.3

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

20%

Oppfyller

60%

Oppfyller med dispensasjon

20%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

29%

Lærer

24.3%

Barn og ungdom

37.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

20.3M NOK

Beløp

91

Antall

Tinglyst pant i bolig

2.4B NOK

2022

2.3B

2023

-4.5%

Eiendomspris

2.7M NOK

2022 Gj. snitt

3.5M NOK

2022 Median

1.8M NOK

2023 Gj. snitt

1.1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

28K NOK / m²

2022 Gj. snitt

21.9K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2249.7M m² 56.9K m²
61565.8K m² 16K m²
4652K m² 7.1K m²
1884.4K m² 1.7K m²
127.3K m² 615 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
11876K m² 307 m²
101.3M m² 400.9 m²
99K m² 177.5 m²
946.6K m² 106 m²
89.1M m² 97 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:560
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.2K
    2. i prosent:25.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

36 Prosjekter

Selskaper

2K

Totalt

24

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

12

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Christian Bekken2023-10-04
Inge Henning Andersen2022-11-10