Notodden

Generell statistikk

13K

Innb.

33

Bef. vekst

12.9K

2030

13.1K

2050

4.8K

Hus

431

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

8%

Bor trangt

428.6K

Avg

381.2K

Median

Bruttoinntekt

605.2K

Avg

132.8K

Median

Gjeld

Barnehager

570

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

49.2%

Lærer

21.8%

Barn og ungdom

20.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

31M NOK

Beløp

266

Antall

Tinglyst pant i bolig

26.5B NOK

2022

32.7B

2023

23.2%

Eiendomspris

1.8M NOK

2022 Avg

1.6M NOK

2022 Median

2M NOK

2023 Avg

1.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

17.7K NOK / m²

2022 Avg

21.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
59512.6M m² 57.3K m²
99209.2K m² 1.3K m²
960 m² 8.1K m²
702.5K m² 2.5K m²
49214.6K m² 2.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
3558.8K m² 5.5K m²
34202.4K m² 5.7K m²
3454.2K m² 5.5K m²
3342.5M m² 2.4K m²
3316M m² 1.6K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.7K
    2. i prosent:13.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:273.8 m²

177 Prosjekter

Selskaper

5.2K

Totalt

63

Under avvikling

12

Under tvangsavvikling

21

Åpnet konkurs