NORDRE LAND

Generell statistikk

6.5K

Innb.

8

Bef. vekst

6.5K

2030

6.2K

2050

3K

Hus

104

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

5.3%

Bor trangt

446.2K

Gj. snitt

401.4K

Median

Bruttoinntekt

531.1K

Gj. snitt

111.3K

Median

Gjeld

Barnehager

270

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

40%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

60%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.9%

Lærer

20.7%

Barn og ungdom

6.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

10.8M NOK

Beløp

161

Antall

Tinglyst pant i bolig

3.1B NOK

2022

2.7B

2023

-14.8%

Eiendomspris

2.3M NOK

2022 Gj. snitt

2.1M NOK

2022 Median

2.5M NOK

2023 Gj. snitt

2.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

25K NOK / m²

2022 Gj. snitt

22.9K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2707.3M m² 25K m²
56142.9M m² 4.4K m²
24466.7K m² 41.4 m²
24590.7K m² 0 m²
1438.3K m² 3.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
3512.1M m² 480 m²
3310.4M m² 643 m²
322.6M m² 1.6K m²
273M m² 1K m²
223.7M m² 869.5 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.8K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.7K
    2. i prosent:25.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:176.5 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:2.5 m²

202 Prosjekter

Selskaper

3.1K

Totalt

50

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

21

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Cato Hellesjø2023-04-26
Tommy Benum2022-09-16
Øystein Topp2021-11-11
Per Erik Engebretsen2021-01-20