NORDRE FOLLO

Generell statistikk

63.6K

Innb.

380

Bef. vekst

64.8K

2030

70.7K

2050

9.8K

Hus

7.5K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

7.6%

Bor trangt

0

Avg

0

Median

Bruttoinntekt

0

Avg

0

Median

Gjeld

Barnehager

3.3K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

34.5%

Oppfyller

60.3%

Oppfyller med dispensasjon

5.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

36.8%

Lærer

19.4%

Barn og ungdom

29.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

27

Antall

Utleggstrekk

41.3M NOK

Beløp

211

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.4T NOK

2022

185.7B

2023

-86.8%

Eiendomspris

5.5M NOK

2022 Avg

4.9M NOK

2022 Median

5.4M NOK

2023 Avg

4.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

66.8K NOK / m²

2022 Avg

67.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
110233.8M m² 307.5K m²
115454.4 m² 0 m²
539.9K m² 8.6K m²
500 m² 2.2K m²
490 m² 2.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
281.4M m² 171 m²
182.1M m² 59 m²
183.7K m² 132 m²
1389.2K m² 0 m²
1211.1K m² 1.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:468
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.5K
    2. i prosent:5.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:169 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:5 m²

436 Prosjekter

Selskaper

19.8K

Totalt

108

Under avvikling

10

Under tvangsavvikling

31

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den