NORDKAPP

Generell statistikk

3K

Innb.

3

Bef. vekst

2.9K

2030

2.8K

2050

1.1K

Hus

108

Leil.

1.9 mennesker

Innb/Husst

8.6%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

108

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

0%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

100%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

27.1%

Lærer

30.2%

Barn og ungdom

34.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

7.3M NOK

Beløp

114

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.1B NOK

2022

1.1B

2023

-0.8%

Eiendomspris

978.6K NOK

2022 Gj. snitt

675K NOK

2022 Median

1.1M NOK

2023 Gj. snitt

1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

7.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

8.1K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3592.5M m² 72K m²
156897.5M m² 27.3K m²
482.7M m² 6.4K m²
1926.8K m² 12.5K m²
1120.3K m² 9.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
121.5M m² 3.2K m²
121.5M m² 3.3K m²
111.2M m² 311 m²
10656.9K m² 740.2 m²
8119.5K m² 617 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:354
    1. Eier to eller flere eiendommer:434
    2. i prosent:14.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:158.9 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:14.6 m²

12 Prosjekter

Selskaper

1.6K

Totalt

4

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

2

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den