NORD-ODAL

Generell statistikk

5K

Innb.

-20

Bef. vekst

4.8K

2030

4.8K

2050

2.3K

Hus

99

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

5.1%

Bor trangt

457.1K

Gj. snitt

404.4K

Median

Bruttoinntekt

547.7K

Gj. snitt

93.2K

Median

Gjeld

Barnehager

140

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

47.1%

Lærer

23.4%

Barn og ungdom

21.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

5.4M NOK

Beløp

86

Antall

Tinglyst pant i bolig

2.7B NOK

2022

1.8B

2023

-34.3%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Gj. snitt

2.6M NOK

2022 Median

2M NOK

2023 Gj. snitt

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

25.7K NOK / m²

2022 Gj. snitt

23.7K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
19443M m² 33.9K m²
45317.1K m² 87 m²
1551.7K m² 2.7K m²
81.4M m² 422 m²
87.4K m² 217.5 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
178.8M m² 528 m²
168.5M m² 1.2K m²
1314M m² 543 m²
1314M m² 543 m²
121.3M m² 1.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:945
    1. Eier to eller flere eiendommer:891
    2. i prosent:17.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:162 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:12 m²

114 Prosjekter

Selskaper

1.9K

Totalt

20

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

6

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Frode Fiane2019-07-23