Nord-Aurdal

Generell statistikk

6.3K

Innb.

-12

Bef. vekst

6.4K

2030

6.4K

2050

2.7K

Hus

204

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6.3%

Bor trangt

424.8K

Avg

388.1K

Median

Bruttoinntekt

513.8K

Avg

49.9K

Median

Gjeld

Barnehager

255

Barn

4.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

32.3%

Lærer

31%

Barn og ungdom

16%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

2

Antall

Utleggstrekk

26.1M NOK

Beløp

139

Antall

Tinglyst pant i bolig

4.6B NOK

2022

3.7B

2023

-18.3%

Eiendomspris

2.5M NOK

2022 Avg

2.5M NOK

2022 Median

2.6M NOK

2023 Avg

2.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

30.3K NOK / m²

2022 Avg

30.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
21613.5M m² 73.3K m²
6774.1K m² 1.6K m²
40962.1K m² 26 m²
38352.4K m² 261 m²
27489.7K m² 1.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
951.6M m² 24K m²
28768.8K m² 452.1 m²
241.1M m² 2.4K m²
221.2M m² 2.2K m²
22537.7K m² 266 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:4.9K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.1K
    2. i prosent:33.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.5K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:205.3 m²

101 Prosjekter

Selskaper

3.7K

Totalt

36

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

16

Åpnet konkurs