NORD-AURDAL

Generell statistikk

6.6K

Innb.

139

Bef. vekst

6.3K

2030

6.2K

2050

2.7K

Hus

220

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

7%

Bor trangt

478.3K

Gj. snitt

432.1K

Median

Bruttoinntekt

543.8K

Gj. snitt

45.3K

Median

Gjeld

Barnehager

253

Barn

4.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

36.9%

Lærer

39.1%

Barn og ungdom

20.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

2

Antall

Utleggstrekk

26.1M NOK

Beløp

139

Antall

Tinglyst pant i bolig

4.6B NOK

2022

3.7B

2023

-18.3%

Eiendomspris

2.5M NOK

2022 Gj. snitt

2.5M NOK

2022 Median

2.6M NOK

2023 Gj. snitt

2.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

30.3K NOK / m²

2022 Gj. snitt

30.5K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
21713.5M m² 74.7K m²
6774.1K m² 1.6K m²
45360.2K m² 261 m²
40962.1K m² 26 m²
22485.8K m² 1.1K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
951.6M m² 24K m²
26766.8K m² 381.1 m²
241.1M m² 2.4K m²
242M m² 2.4K m²
22168.5K m² 3.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:4.9K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.1K
    2. i prosent:32.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:184 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:10 m²

123 Prosjekter

Selskaper

3.8K

Totalt

47

Under avvikling

3

Under tvangsavvikling

21

Åpnet konkurs