NITTEDAL

Generell statistikk

25.9K

Innb.

128

Bef. vekst

26.9K

2030

30.3K

2050

5.1K

Hus

2K

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

7.5%

Bor trangt

0

Avg

0

Median

Bruttoinntekt

0

Avg

0

Median

Gjeld

Barnehager

1.4K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

38.5%

Oppfyller

53.8%

Oppfyller med dispensasjon

7.7%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

35.9%

Lærer

20.6%

Barn og ungdom

32.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

53.6M NOK

Beløp

137

Antall

Tinglyst pant i bolig

60.1B NOK

2022

55.3B

2023

-8.1%

Eiendomspris

5.1M NOK

2022 Avg

4.6M NOK

2022 Median

5.2M NOK

2023 Avg

4.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

48.1K NOK / m²

2022 Avg

51.7K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
31810.4M m² 79.1K m²
7511.4K m² 16.6K m²
29556K m² 576.5 m²
25128.1K m² 0 m²
18974.8K m² 356 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
811.5M m² 19.2K m²
3957.6M m² 3.5K m²
2521.4M m² 1.3K m²
122.4M m² 2.5K m²
122.1M m² 2.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:563
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.4K
    2. i prosent:5.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:190 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:16 m²

111 Prosjekter

Selskaper

6.9K

Totalt

38

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

19

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den