NESODDEN

Generell statistikk

20.5K

Innb.

39

Bef. vekst

21K

2030

23.3K

2050

5K

Hus

828

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

8.4%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

27.8%

Oppfyller med dispensasjon

22.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

36.9%

Lærer

24.1%

Barn og ungdom

24.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

26.4M NOK

Beløp

100

Antall

Tinglyst pant i bolig

72.9B NOK

2022

99.7B

2023

36.7%

Eiendomspris

5.5M NOK

2022 Gj. snitt

4.9M NOK

2022 Median

5.7M NOK

2023 Gj. snitt

5.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

89.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

97.8K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
45110.8M m² 72.5K m²
501.1M m² 2.3K m²
33726.6 m² 1.8K m²
3183.1K m² 23.6K m²
2018.2K m² 3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
36461.8K m² 2.9K m²
2863.1K m² 404.2 m²
2863.1K m² 404.2 m²
2863.1K m² 404.2 m²
2863.1K m² 404.2 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2K
    2. i prosent:9.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:113 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:61 m²

563 Prosjekter

Selskaper

7.2K

Totalt

33

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

14

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den