NESBYEN

Generell statistikk

3.3K

Innb.

15

Bef. vekst

3.2K

2030

3.1K

2050

1.5K

Hus

54

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6.6%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

120

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.9%

Lærer

15.4%

Barn og ungdom

27.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

11.5M NOK

Beløp

59

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.9B NOK

2022

2.1B

2023

10.5%

Eiendomspris

3.2M NOK

2022 Gj. snitt

3.5M NOK

2022 Median

3.2M NOK

2023 Gj. snitt

3.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

33.2K NOK / m²

2022 Gj. snitt

34.1K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
11527.3M m² 27.4K m²
89607.6K m² 2.3K m²
541.2M m² 1.2K m²
51175.5K m² 456 m²
41222.3K m² 893 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
488.4M m² 673 m²
3315.8M m² 1.1K m²
28156.1K m² 745 m²
252.5M m² 2.4K m²
24531.5K m² 846 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.1K
    2. i prosent:34.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:171 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:3 m²

103 Prosjekter

Selskaper

1.8K

Totalt

8

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

4

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den