NES

Generell statistikk

24.6K

Innb.

23

Bef. vekst

26.4K

2030

30.2K

2050

7.3K

Hus

1.3K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

6.3%

Bor trangt

0

Avg

0

Median

Bruttoinntekt

0

Avg

0

Median

Gjeld

Barnehager

1.3K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

15.8%

Oppfyller

31.6%

Oppfyller med dispensasjon

52.6%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

34.8%

Lærer

15.7%

Barn og ungdom

37.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

12

Antall

Utleggstrekk

28.1M NOK

Beløp

196

Antall

Tinglyst pant i bolig

47B NOK

2022

31B

2023

-33.9%

Eiendomspris

3.4M NOK

2022 Avg

3.3M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Avg

3.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

39.3K NOK / m²

2022 Avg

40.1K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4505.9M m² 69.8K m²
7560.5K m² 5.4K m²
4697.2K m² 1.9K m²
4634.4K m² 2.4K m²
433.2K m² 4.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
7049.3K m² 2.6K m²
202M m² 700 m²
1610.3M m² 1.4K m²
15710.7K m² 628 m²
153.2M m² 3.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:740
    1. Eier to eller flere eiendommer:2K
    2. i prosent:8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:174 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:0 m²

359 Prosjekter

Selskaper

6.7K

Totalt

25

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

18

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den