Nes

Generell statistikk

23.8K

Innb.

136

Bef. vekst

25.8K

2030

29K

2050

7.2K

Hus

1.1K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

6.2%

Bor trangt

462.4K

Avg

420.4K

Median

Bruttoinntekt

820.8K

Avg

182.5K

Median

Gjeld

Barnehager

1.3K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

21.1%

Oppfyller

73.7%

Oppfyller med dispensasjon

5.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

35.5%

Lærer

16.1%

Barn og ungdom

36.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

12

Antall

Utleggstrekk

28.1M NOK

Beløp

196

Antall

Tinglyst pant i bolig

47B NOK

2022

31B

2023

-33.9%

Eiendomspris

3.4M NOK

2022 Avg

3.3M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Avg

3.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

39.3K NOK / m²

2022 Avg

40.1K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4525.9M m² 70K m²
513.2K m² 4.8K m²
4898K m² 2.2K m²
4634.4K m² 2.4K m²
3260.5K m² 5.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
7149.5K m² 2.6K m²
202M m² 700 m²
1610.3M m² 1.4K m²
153.2M m² 3.2K m²
15710.7K m² 628 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:743
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.9K
    2. i prosent:8.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.2K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:96.4 m²

295 Prosjekter

Selskaper

7.7K

Totalt

75

Under avvikling

22

Under tvangsavvikling

40

Åpnet konkurs