NARVIK

Generell statistikk

21.6K

Innb.

43

Bef. vekst

21.1K

2030

20.1K

2050

6.1K

Hus

1.8K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

9.1%

Bor trangt

513.9K

Gj. snitt

462.1K

Median

Bruttoinntekt

806.4K

Gj. snitt

262K

Median

Gjeld

Barnehager

922

Barn

5.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

76%

Oppfyller

8%

Oppfyller med dispensasjon

16%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

41.5%

Lærer

33.2%

Barn og ungdom

16.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

16

Antall

Utleggstrekk

39.5M NOK

Beløp

395

Antall

Tinglyst pant i bolig

33.3B NOK

2022

19.9B

2023

-40.3%

Eiendomspris

2.3M NOK

2022 Gj. snitt

2.2M NOK

2022 Median

2.2M NOK

2023 Gj. snitt

2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

24.3K NOK / m²

2022 Gj. snitt

22.9K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
77424.8M m² 194.6K m²
319387.9K m² 151.9K m²
19616.4M m² 123.2K m²
163551.3K m² 80.4K m²
7349.2K m² 24K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
233.4M m² 1.8K m²
221.1M m² 897.4 m²
182.3M m² 1.1K m²
162.7M m² 370 m²
1410.6K m² 1.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3.9K
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.5K
    2. i prosent:20.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:163 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:11 m²

287 Prosjekter

Selskaper

8.2K

Totalt

101

Under avvikling

11

Under tvangsavvikling

52

Åpnet konkurs