NANNESTAD

Generell statistikk

16.1K

Innb.

179

Bef. vekst

17.5K

2030

20.8K

2050

3.9K

Hus

862

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

9.5%

Bor trangt

0

Avg

0

Median

Bruttoinntekt

0

Avg

0

Median

Gjeld

Barnehager

864

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

27.3%

Oppfyller

54.5%

Oppfyller med dispensasjon

18.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

29%

Lærer

22.9%

Barn og ungdom

37.7%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

16

Antall

Utleggstrekk

41.5M NOK

Beløp

174

Antall

Tinglyst pant i bolig

79.3B NOK

2022

29.7B

2023

-62.6%

Eiendomspris

3.7M NOK

2022 Avg

3.1M NOK

2022 Median

3.5M NOK

2023 Avg

3.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

43.7K NOK / m²

2022 Avg

45.4K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2972.7M m² 64.8K m²
1270 m² 0 m²
747.1K m² 7.4K m²
524.6M m² 1.3K m²
440 m² 2.1K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
201.3M m² 1.5K m²
13238.8K m² 0 m²
10513.9K m² 280 m²
10513.9K m² 280 m²
10206K m² 53.9 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:287
    1. Eier to eller flere eiendommer:1K
    2. i prosent:6.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

145 Prosjekter

Selskaper

4.1K

Totalt

18

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

10

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den