NAMSSKOGAN

Generell statistikk

810

Innb.

1

Bef. vekst

831

2030

899

2050

426

Hus

0

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

7%

Bor trangt

475.7K

Avg

408.2K

Median

Bruttoinntekt

464.7K

Avg

114.1K

Median

Gjeld

Barnehager

27

Barn

3.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

49.2%

Lærer

36.3%

Barn og ungdom

14.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

3.1M NOK

Beløp

52

Antall

Tinglyst pant i bolig

349.2M NOK

2022

352.2M

2023

0.9%

Eiendomspris

920.7K NOK

2022 Avg

670K NOK

2022 Median

390K NOK

2023 Avg

375K NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

10.7K NOK / m²

2022 Avg

3.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
7936.3M m² 6.2K m²
342.7M m² 888 m²
23680.8M m² 4.1K m²
16287.9K m² 396 m²
16236.1M m² 1.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
124.8M m² 1.8K m²
114.6M m² 1.8K m²
101.2M m² 1.4K m²
916.6K m² 1.1K m²
85.8M m² 1.4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:334
    1. Eier to eller flere eiendommer:171
    2. i prosent:21.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:168 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:6 m²

9 Prosjekter

Selskaper

516

Totalt

5

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

0

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Cato Hellesjø2023-04-26
Robert Per Otto Welsvik2017-07-06