Nærøysund

Generell statistikk

9.7K

Innb.

30

Bef. vekst

9.4K

2030

9.3K

2050

3.6K

Hus

284

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

8.5%

Bor trangt

441.8K

Avg

393.5K

Median

Bruttoinntekt

642K

Avg

114.7K

Median

Gjeld

Barnehager

543

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

37.5%

Oppfyller

25%

Oppfyller med dispensasjon

37.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

37.5%

Lærer

24.7%

Barn og ungdom

25.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

17.7M NOK

Beløp

260

Antall

Tinglyst pant i bolig

25B NOK

2022

13.7B

2023

-45%

Eiendomspris

2M NOK

2022 Avg

2M NOK

2022 Median

2.4M NOK

2023 Avg

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

19.7K NOK / m²

2022 Avg

24.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
33848.4M m² 81K m²
37358.1M m² 5.4K m²
266.1M m² 14.1K m²
25149.3K m² 4.5K m²
22133.8K m² 1K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
143.5M m² 2.4K m²
143.5M m² 2.4K m²
149.9K m² 1.5K m²
132.5M m² 762 m²
129K m² 1.3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2K
    2. i prosent:20.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.2K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:102.3 m²

18 Prosjekter

Selskaper

4.1K

Totalt

32

Under avvikling

10

Under tvangsavvikling

15

Åpnet konkurs