NÆRØYSUND

Generell statistikk

10K

Innb.

16

Bef. vekst

9.7K

2030

9.5K

2050

3.6K

Hus

354

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

7.9%

Bor trangt

561.1K

Gj. snitt

455.5K

Median

Bruttoinntekt

851.2K

Gj. snitt

192.4K

Median

Gjeld

Barnehager

561

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

56.3%

Oppfyller

12.5%

Oppfyller med dispensasjon

31.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

34.6%

Lærer

25%

Barn og ungdom

26.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

5

Antall

Utleggstrekk

17.7M NOK

Beløp

260

Antall

Tinglyst pant i bolig

25B NOK

2022

13.7B

2023

-45%

Eiendomspris

2M NOK

2022 Gj. snitt

2M NOK

2022 Median

2.4M NOK

2023 Gj. snitt

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

19.7K NOK / m²

2022 Gj. snitt

24.2K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
33848.4M m² 80.8K m²
37358.1M m² 5.3K m²
25149.3K m² 5.3K m²
22120.2K m² 635 m²
186M m² 13.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
149.9K m² 1.6K m²
132.5M m² 762 m²
133.5M m² 2.3K m²
133.5M m² 2.3K m²
122.9M m² 2.3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2K
    2. i prosent:20.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:163 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:11 m²

76 Prosjekter

Selskaper

4.4K

Totalt

37

Under avvikling

10

Under tvangsavvikling

18

Åpnet konkurs