MOSS

Generell statistikk

52.1K

Innb.

232

Bef. vekst

53.4K

2030

58.8K

2050

9K

Hus

8K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

9.7%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

2.2K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

91.2%

Oppfyller

2.9%

Oppfyller med dispensasjon

5.9%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.8%

Lærer

23.6%

Barn og ungdom

23.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

31

Antall

Utleggstrekk

71.3M NOK

Beløp

289

Antall

Tinglyst pant i bolig

322.7B NOK

2022

168.2B

2023

-47.9%

Eiendomspris

4.7M NOK

2022 Gj. snitt

4.2M NOK

2022 Median

4.7M NOK

2023 Gj. snitt

4.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

53.5K NOK / m²

2022 Gj. snitt

54.8K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
7518.4M m² 198.3K m²
343621.1K m² 65K m²
136895.5K m² 6.9K m²
12270.7K m² 5.5K m²
92288.1K m² 56.1K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
360387.8K m² 54.9K m²
360387.8K m² 54.9K m²
360387.8K m² 54.9K m²
360387.8K m² 54.9K m²
360387.8K m² 54.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.1K
    2. i prosent:5.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:194 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:20.5 m²

565 Prosjekter

NavnKategoriFaseSiste oppdatering

Bolig

Forhåndskonferanse2024-06-12
Rammetillatelse2024-06-10
Forhåndskonferanse2024-06-07

Bolig

Næring

Forhåndskonferanse2024-06-07

Bolig

Forhåndskonferanse2024-06-07

Selskaper

16.6K

Totalt

87

Under avvikling

21

Under tvangsavvikling

63

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den