Moss

Generell statistikk

50.1K

Innb.

164

Bef. vekst

51.9K

2030

56.6K

2050

9K

Hus

7.3K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

9.4%

Bor trangt

448.2K

Avg

390.9K

Median

Bruttoinntekt

805.7K

Avg

203.5K

Median

Gjeld

Barnehager

2.2K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

97.1%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

2.9%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.8%

Lærer

24%

Barn og ungdom

23.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

31

Antall

Utleggstrekk

71.3M NOK

Beløp

289

Antall

Tinglyst pant i bolig

322.7B NOK

2022

168.2B

2023

-47.9%

Eiendomspris

4.7M NOK

2022 Avg

4.2M NOK

2022 Median

4.7M NOK

2023 Avg

4.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

53.5K NOK / m²

2022 Avg

54.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
7508.4M m² 198.2K m²
343621.1K m² 65K m²
131895.5K m² 6.3K m²
93289K m² 56.3K m²
6490.9K m² 5.6K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
360387.8K m² 54.9K m²
360387.8K m² 54.9K m²
360387.8K m² 54.9K m²
360387.8K m² 54.9K m²
360387.8K m² 54.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.1K
    2. i prosent:6.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:900.3 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:397.5 m²

499 Prosjekter

Selskaper

18.4K

Totalt

216

Under avvikling

40

Under tvangsavvikling

121

Åpnet konkurs