MOLDE

Generell statistikk

32.8K

Innb.

121

Bef. vekst

32.9K

2030

33.9K

2050

7.9K

Hus

3K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

7.9%

Bor trangt

537.7K

Avg

472.7K

Median

Bruttoinntekt

871.1K

Avg

196.3K

Median

Gjeld

Barnehager

1.6K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

38.1%

Lærer

26.5%

Barn og ungdom

25.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

21

Antall

Utleggstrekk

49.4M NOK

Beløp

292

Antall

Tinglyst pant i bolig

79.5B NOK

2022

44.3B

2023

-44.3%

Eiendomspris

3.5M NOK

2022 Avg

3.4M NOK

2022 Median

3.9M NOK

2023 Avg

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

36.3K NOK / m²

2022 Avg

44.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
105622.5M m² 218.2K m²
1027K m² 9.8K m²
47275.4K m² 3.1K m²
44109K m² 7K m²
4171.4K m² 2.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2951.3K m² 4.9K m²
244.7M m² 69.6K m²
244.7M m² 70.1K m²
234.6M m² 69.4K m²
234.6M m² 69.4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.9K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.7K
    2. i prosent:11.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:192 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:18 m²

343 Prosjekter

Selskaper

12K

Totalt

148

Under avvikling

8

Under tvangsavvikling

48

Åpnet konkurs