Molde

Generell statistikk

32K

Innb.

144

Bef. vekst

32.7K

2030

33.9K

2050

7.8K

Hus

2.9K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

8%

Bor trangt

478.4K

Avg

428.2K

Median

Bruttoinntekt

851K

Avg

186.7K

Median

Gjeld

Barnehager

1.6K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

53.3%

Oppfyller

46.7%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

40.5%

Lærer

24.9%

Barn og ungdom

25.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

21

Antall

Utleggstrekk

49.4M NOK

Beløp

292

Antall

Tinglyst pant i bolig

79.5B NOK

2022

44.3B

2023

-44.3%

Eiendomspris

3.5M NOK

2022 Avg

3.4M NOK

2022 Median

3.9M NOK

2023 Avg

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

36.3K NOK / m²

2022 Avg

44.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
106222.5M m² 218.9K m²
1047K m² 8.6K m²
47275.8K m² 3.1K m²
47109.5K m² 7.6K m²
4171.4K m² 2.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2951.3K m² 4.9K m²
244.7M m² 70.1K m²
244.7M m² 69.6K m²
234.6M m² 69.4K m²
234.6M m² 69.4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.9K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.7K
    2. i prosent:11.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:273.3 m²

275 Prosjekter

Selskaper

11.5K

Totalt

135

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

40

Åpnet konkurs