MODUM

Generell statistikk

14.7K

Innb.

-8

Bef. vekst

15.1K

2030

16.6K

2050

5.1K

Hus

442

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.9%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

642

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

42.9%

Oppfyller

57.1%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

39.4%

Lærer

31.4%

Barn og ungdom

18.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

15

Antall

Utleggstrekk

17.1M NOK

Beløp

297

Antall

Tinglyst pant i bolig

27.4B NOK

2022

19.7B

2023

-28.1%

Eiendomspris

3.3M NOK

2022 Gj. snitt

3.2M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Gj. snitt

3.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

40.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

38.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2885M m² 47K m²
3028.3K m² 1.1K m²
2922K m² 3.3K m²
26169.4K m² 3.4K m²
22498.4K m² 2.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
262.5M m² 2.1K m²
2532K m² 736.6 m²
162.3M m² 2.2K m²
152.2M m² 769 m²
12265.1K m² 0 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:647
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.6K
    2. i prosent:11.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

134 Prosjekter

Selskaper

5.2K

Totalt

13

Under avvikling

8

Under tvangsavvikling

8

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den