MODALEN

Generell statistikk

384

Innb.

9

Bef. vekst

376

2030

412

2050

161

Hus

0

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

8.4%

Bor trangt

484.5K

Gj. snitt

434.6K

Median

Bruttoinntekt

535.5K

Gj. snitt

26.5K

Median

Gjeld

Barnehager

23

Barn

6.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

0%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

100%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

57.1%

Lærer

22.4%

Barn og ungdom

0%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

819.9K NOK

Beløp

25

Antall

Tinglyst pant i bolig

54.7M NOK

2022

95.2M

2023

74.2%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Gj. snitt

2.9M NOK

2022 Median

0 NOK

2023 Gj. snitt

0 NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

22.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

0 NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
59158.7K m² 7.3K m²
2651K m² 146 m²
53.6K m² 805 m²
33.3K m² 0 m²
23.7K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
212.3M m² 1K m²
161.1M m² 502 m²
7733.6K m² 283 m²
6736.1K m² 0 m²
628.3M m² 0 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:167
    1. Eier to eller flere eiendommer:91
    2. i prosent:23.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:173.5 m²

3 Prosjekter

Selskaper

243

Totalt

2

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

1

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den