MIDT-TELEMARK

Generell statistikk

10.9K

Innb.

10

Bef. vekst

11.3K

2030

12K

2050

4.2K

Hus

655

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

10.4%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

466

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

25%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

25%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43%

Lærer

11.2%

Barn og ungdom

36%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

10.8M NOK

Beløp

175

Antall

Tinglyst pant i bolig

16.7B NOK

2022

79.8B

2023

377.4%

Eiendomspris

2.2M NOK

2022 Gj. snitt

2.2M NOK

2022 Median

2.4M NOK

2023 Gj. snitt

2.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

23.2K NOK / m²

2022 Gj. snitt

26K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3001.5M m² 35.1K m²
75163.7K m² 6K m²
281.3M m² 1.2K m²
26180.1K m² 313 m²
24123.7K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
221.2M m² 1.3K m²
212.9M m² 2K m²
20492.4K m² 485 m²
14531.7K m² 40 m²
121.1M m² 715.3 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.5K
    2. i prosent:13.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:185 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:11 m²

126 Prosjekter

Selskaper

4.6K

Totalt

15

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

13

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den