MELHUS

Generell statistikk

17.6K

Innb.

76

Bef. vekst

18K

2030

19.6K

2050

5K

Hus

757

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

6.8%

Bor trangt

514.4K

Gj. snitt

467.6K

Median

Bruttoinntekt

920.5K

Gj. snitt

168.3K

Median

Gjeld

Barnehager

917

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

41.8%

Lærer

28.9%

Barn og ungdom

12.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

14

Antall

Utleggstrekk

23.1M NOK

Beløp

278

Antall

Tinglyst pant i bolig

112.9B NOK

2022

99.5B

2023

-11.9%

Eiendomspris

3.5M NOK

2022 Gj. snitt

3.4M NOK

2022 Median

3.7M NOK

2023 Gj. snitt

3.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

33.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

43.3K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2992.4M m² 112.4K m²
1010 m² 288 m²
53451.4K m² 4K m²
2235.4K m² 4.6K m²
21759.9K m² 759 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
24914.1K m² 2.1K m²
15112.8K m² 1.2K m²
1073.1K m² 301 m²
1021.8K m² 542 m²
8480.5K m² 834 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.1K
    2. i prosent:6.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:194 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:20 m²

145 Prosjekter

Selskaper

6.4K

Totalt

75

Under avvikling

8

Under tvangsavvikling

33

Åpnet konkurs