Melhus

Generell statistikk

17.1K

Innb.

26

Bef. vekst

17.9K

2030

19.6K

2050

5K

Hus

699

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

7.1%

Bor trangt

453.8K

Avg

417.1K

Median

Bruttoinntekt

837.6K

Avg

130.8K

Median

Gjeld

Barnehager

939

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.4%

Lærer

29.7%

Barn og ungdom

16.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

14

Antall

Utleggstrekk

23.1M NOK

Beløp

278

Antall

Tinglyst pant i bolig

112.9B NOK

2022

99.5B

2023

-11.9%

Eiendomspris

3.5M NOK

2022 Avg

3.4M NOK

2022 Median

3.7M NOK

2023 Avg

3.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

33.1K NOK / m²

2022 Avg

43.3K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2962.4M m² 112K m²
54455.1K m² 4K m²
4013.3K m² 1.9K m²
2435.4K m² 4.7K m²
21759.9K m² 759 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
24914.1K m² 2.1K m²
1525.1K m² 542 m²
15140.3K m² 1.1K m²
1174.3K m² 555 m²
8480.5K m² 834 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.1K
    2. i prosent:6.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:230.9 m²

79 Prosjekter

Selskaper

6.1K

Totalt

63

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

28

Åpnet konkurs