MASFJORDEN

Generell statistikk

1.7K

Innb.

16

Bef. vekst

1.6K

2030

1.6K

2050

840

Hus

2

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

4.9%

Bor trangt

526.9K

Avg

471.6K

Median

Bruttoinntekt

551K

Avg

23.5K

Median

Gjeld

Barnehager

82

Barn

5.2

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

0%

Oppfyller

66.7%

Oppfyller med dispensasjon

33.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

21.4%

Lærer

27.4%

Barn og ungdom

35.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

3.2M NOK

Beløp

40

Antall

Tinglyst pant i bolig

294.2M NOK

2022

213.6M

2023

-27.4%

Eiendomspris

2.5M NOK

2022 Avg

3M NOK

2022 Median

1.7M NOK

2023 Avg

2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

34.3K NOK / m²

2022 Avg

14K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
129660.2K m² 13.9K m²
488.8M m² 1.1K m²
140 m² 476 m²
926.7K m² 3K m²
910.6K m² 114 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
154.2M m² 134 m²
15461.6K m² 162 m²
1412.2M m² 2.5K m²
125.6M m² 134 m²
1038.8M m² 939 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:713
    1. Eier to eller flere eiendommer:593
    2. i prosent:35%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

6 Prosjekter

Selskaper

837

Totalt

8

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

2

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den