MARKER

Generell statistikk

3.7K

Innb.

11

Bef. vekst

3.7K

2030

4K

2050

1.4K

Hus

75

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

4.6%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

140

Barn

5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

0%

Oppfyller

100%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

26.7%

Lærer

15.2%

Barn og ungdom

34.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

2

Antall

Utleggstrekk

35.6M NOK

Beløp

30

Antall

Tinglyst pant i bolig

3.2B NOK

2022

3.1B

2023

-3.8%

Eiendomspris

2.6M NOK

2022 Gj. snitt

2.6M NOK

2022 Median

3.2M NOK

2023 Gj. snitt

3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

18K NOK / m²

2022 Gj. snitt

29.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
841.1M m² 33.7K m²
17510.1 m² 0 m²
1736.5K m² 9.5K m²
13894.8 m² 1.4K m²
1317.8K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
136.1M m² 474 m²
10592.5K m² 1.1K m²
92M m² 3K m²
93.3M m² 339 m²
92M m² 3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:633
    1. Eier to eller flere eiendommer:579
    2. i prosent:15.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:84 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:89 m²

59 Prosjekter

Selskaper

1.7K

Totalt

1

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

5

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den