Malvik

Generell statistikk

14.3K

Innb.

1

Bef. vekst

15.5K

2030

17.2K

2050

4.1K

Hus

692

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

6.4%

Bor trangt

495.6K

Avg

443.5K

Median

Bruttoinntekt

983.9K

Avg

182.8K

Median

Gjeld

Barnehager

790

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

47.2%

Lærer

19%

Barn og ungdom

24%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

13

Antall

Utleggstrekk

17.7M NOK

Beløp

159

Antall

Tinglyst pant i bolig

28.5B NOK

2022

54.3B

2023

90.7%

Eiendomspris

4.3M NOK

2022 Avg

3.9M NOK

2022 Median

4.4M NOK

2023 Avg

3.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

43K NOK / m²

2022 Avg

44.1K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3643.8M m² 53.6K m²
8334.8K m² 5.3K m²
78104.1K m² 7K m²
31605.2K m² 1.4K m²
2861.2M m² 394 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
292.7M m² 3.9K m²
1625.1K m² 3.3K m²
1625.6K m² 3.5K m²
1625K m² 3.3K m²
1624.9K m² 3.3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:404
    1. Eier to eller flere eiendommer:916
    2. i prosent:6.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:817.6 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:480.2 m²

188 Prosjekter

Selskaper

4K

Totalt

63

Under avvikling

11

Under tvangsavvikling

18

Åpnet konkurs