MÅLSELV

Generell statistikk

6.7K

Innb.

-81

Bef. vekst

6.8K

2030

6.8K

2050

2.8K

Hus

269

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.6%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

285

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

33.3%

Oppfyller

66.7%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

40.7%

Lærer

26.5%

Barn og ungdom

26.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

5M NOK

Beløp

78

Antall

Tinglyst pant i bolig

19.4B NOK

2022

3.5B

2023

-82.1%

Eiendomspris

2M NOK

2022 Gj. snitt

1.7M NOK

2022 Median

2.1M NOK

2023 Gj. snitt

1.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

20.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

18.5K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2966M m² 72K m²
12721.5M m² 153.6K m²
522.3B m² 15.8K m²
2323.8K m² 9.4K m²
224.4M m² 3.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
561.1M m² 6.1K m²
531.1M m² 6.2K m²
22530.6K m² 3.6K m²
152.3M m² 2.3K m²
13846.2K m² 860 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.2K
    2. i prosent:17.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:168 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:6 m²

45 Prosjekter

Selskaper

2.1K

Totalt

7

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

5

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den