LYNGEN

Generell statistikk

2.7K

Innb.

11

Bef. vekst

2.6K

2030

2.4K

2050

1.5K

Hus

20

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

7.1%

Bor trangt

0

Avg

0

Median

Bruttoinntekt

0

Avg

0

Median

Gjeld

Barnehager

94

Barn

4.3

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

75%

Oppfyller

25%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

38.3%

Lærer

30.6%

Barn og ungdom

18.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

2

Antall

Utleggstrekk

4.4M NOK

Beløp

53

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.3B NOK

2022

755.5M

2023

-42.5%

Eiendomspris

2.1M NOK

2022 Avg

2.3M NOK

2022 Median

1.8M NOK

2023 Avg

1.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

17.1K NOK / m²

2022 Avg

17.3K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
13711.3M m² 29.3K m²
123.1M m² 536.6 m²
1028K m² 60 m²
7199.1K m² 437.7 m²
710.6K m² 135 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
101.2M m² 252.5 m²
101.8M m² 67 m²
93.2M m² 0 m²
91.9M m² 394 m²
93.6M m² 984 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:426
    1. Eier to eller flere eiendommer:787
    2. i prosent:28.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:82 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:92 m²

17 Prosjekter

Selskaper

1.1K

Totalt

2

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

2

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den