LUSTER

Generell statistikk

5.4K

Innb.

13

Bef. vekst

5.2K

2030

5K

2050

2.3K

Hus

116

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

5.4%

Bor trangt

492.7K

Gj. snitt

449.7K

Median

Bruttoinntekt

639.6K

Gj. snitt

20K

Median

Gjeld

Barnehager

284

Barn

5.2

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

66.7%

Oppfyller

33.3%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

40.3%

Lærer

26.1%

Barn og ungdom

26.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

4

Antall

Utleggstrekk

2.5M NOK

Beløp

35

Antall

Tinglyst pant i bolig

2.9B NOK

2022

2.3B

2023

-22.8%

Eiendomspris

2.5M NOK

2022 Gj. snitt

2.4M NOK

2022 Median

2.5M NOK

2023 Gj. snitt

2.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

26.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

27.2K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3932.1M m² 45.9K m²
3111.7M m² 5.1K m²
8729.7K m² 1.4K m²
3213.7K m² 3.8K m²
2210K m² 1.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
35674.3K m² 858.1 m²
34674.3K m² 837.1 m²
173M m² 490 m²
14648.2K m² 1.1K m²
141.3M m² 1.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:941
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.1K
    2. i prosent:21.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:136 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:38 m²

11 Prosjekter

Selskaper

2.6K

Totalt

24

Under avvikling

8

Under tvangsavvikling

4

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Rune Syversen2022-01-11
Øystein Høyheim2020-12-29