LURØY

Generell statistikk

1.9K

Innb.

9

Bef. vekst

1.9K

2030

1.8K

2050

857

Hus

0

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

7.8%

Bor trangt

568.1K

Gj. snitt

449.6K

Median

Bruttoinntekt

551.4K

Gj. snitt

31.8K

Median

Gjeld

Barnehager

66

Barn

3.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

66.7%

Oppfyller

16.7%

Oppfyller med dispensasjon

16.7%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

29.9%

Lærer

33.3%

Barn og ungdom

34.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

3.4M NOK

Beløp

32

Antall

Tinglyst pant i bolig

740.8M NOK

2022

900.7M

2023

21.6%

Eiendomspris

1.7M NOK

2022 Gj. snitt

1.9M NOK

2022 Median

1.7M NOK

2023 Gj. snitt

1.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

19.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

18.3K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
116766.3K m² 32.2K m²
2011.4K m² 4.5K m²
19101.5K m² 3K m²
183.1K m² 2K m²
1675.5K m² 28.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
16158.3K m² 871 m²
144.4M m² 893 m²
1023.4K m² 652 m²
72.4M m² 613 m²
71.6M m² 1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:932
    1. Eier to eller flere eiendommer:881
    2. i prosent:46.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:157 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:16.5 m²

31 Prosjekter

Selskaper

1.1K

Totalt

11

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

4

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Truls Paulsen2020-04-06