LUNNER

Generell statistikk

9.4K

Innb.

30

Bef. vekst

9.4K

2030

10K

2050

3.2K

Hus

169

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

6%

Bor trangt

0

Avg

0

Median

Bruttoinntekt

0

Avg

0

Median

Gjeld

Barnehager

449

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

66.7%

Oppfyller

22.2%

Oppfyller med dispensasjon

11.1%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

42.3%

Lærer

32.2%

Barn og ungdom

20.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

16.9M NOK

Beløp

164

Antall

Tinglyst pant i bolig

36.7B NOK

2022

9.1B

2023

-75.3%

Eiendomspris

3.4M NOK

2022 Avg

3M NOK

2022 Median

3.2M NOK

2023 Avg

3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

38.3K NOK / m²

2022 Avg

33.3K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1331.3M m² 44.3K m²
6189.7M m² 12.3K m²
50720.4K m² 713 m²
41207.2K m² 4.3K m²
241M m² 2.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1719.8K m² 1K m²
1617.5K m² 735.5 m²
10178K m² 3.2K m²
10705.7K m² 1.2K m²
1013.3K m² 338 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1K
    2. i prosent:10.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:185 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:11 m²

111 Prosjekter

Selskaper

2.9K

Totalt

10

Under avvikling

3

Under tvangsavvikling

7

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den