LØTEN

Generell statistikk

7.9K

Innb.

0

Bef. vekst

8K

2030

8.4K

2050

2.9K

Hus

246

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

4.4%

Bor trangt

477K

Gj. snitt

430.1K

Median

Bruttoinntekt

782.9K

Gj. snitt

176.9K

Median

Gjeld

Barnehager

360

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

42.7%

Lærer

37%

Barn og ungdom

14.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

11.5M NOK

Beløp

130

Antall

Tinglyst pant i bolig

9.3B NOK

2022

5.9B

2023

-36.4%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Gj. snitt

2.8M NOK

2022 Median

2.6M NOK

2023 Gj. snitt

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

32.7K NOK / m²

2022 Gj. snitt

29.5K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1631.8M m² 26.1K m²
242.1M m² 36K m²
1945.1M m² 616 m²
16935.4 m² 1.8K m²
1047K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
10326.4K m² 3.8K m²
101.4M m² 3.3K m²
9875.9K m² 3.2K m²
9542K m² 2.6K m²
8894.2K m² 2.4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:803
    2. i prosent:10.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:171 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:3 m²

17 Prosjekter

Selskaper

2.4K

Totalt

30

Under avvikling

3

Under tvangsavvikling

6

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Rolf-Harald Holand2023-08-21
Cato Hellesjø2023-04-26
Mads Kristoffer Tiset Skraastad2017-08-29