LØRENSKOG

Generell statistikk

48.2K

Innb.

536

Bef. vekst

51.6K

2030

58.9K

2050

5.2K

Hus

8.7K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

13.7%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

2.7K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

41.7%

Oppfyller

44.4%

Oppfyller med dispensasjon

13.9%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

38.2%

Lærer

28.3%

Barn og ungdom

24.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

22

Antall

Utleggstrekk

31M NOK

Beløp

177

Antall

Tinglyst pant i bolig

229.4B NOK

2022

383.6B

2023

67.2%

Eiendomspris

5.2M NOK

2022 Gj. snitt

4.5M NOK

2022 Median

5.1M NOK

2023 Gj. snitt

4.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

67.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

73.3K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4662.3M m² 219.8K m²
22633.5K m² 22.4K m²
1580 m² 7.9K m²
1363.7K m² 2.2K m²
540 m² 3.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
918.4K m² 473.8 m²
80 m² 344.4 m²
815.9K m² 115 m²
70 m² 341.6 m²
72.9K m² 441.9 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:17
    1. Eier to eller flere eiendommer:3K
    2. i prosent:6.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:182 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:8 m²

521 Prosjekter

Selskaper

12.1K

Totalt

73

Under avvikling

12

Under tvangsavvikling

47

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den