Lørenskog

Generell statistikk

44.2K

Innb.

548

Bef. vekst

47.4K

2030

52.9K

2050

5.1K

Hus

7.6K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

14.1%

Bor trangt

504.2K

Avg

446.4K

Median

Bruttoinntekt

949.1K

Avg

179.8K

Median

Gjeld

Barnehager

2.7K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

41.7%

Oppfyller

47.2%

Oppfyller med dispensasjon

11.1%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

38.3%

Lærer

27.5%

Barn og ungdom

25.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

22

Antall

Utleggstrekk

31M NOK

Beløp

177

Antall

Tinglyst pant i bolig

229.4B NOK

2022

383.6B

2023

67.2%

Eiendomspris

5.2M NOK

2022 Avg

4.5M NOK

2022 Median

5.1M NOK

2023 Avg

4.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

67.8K NOK / m²

2022 Avg

73.3K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4652.3M m² 219.8K m²
2213.7K m² 5.9K m²
1580 m² 7.9K m²
10946.8K m² 35.1K m²
5659.4K m² 24.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
90 m² 344.4 m²
918.4K m² 473.8 m²
815.9K m² 115 m²
72.9K m² 441.9 m²
70 m² 341.6 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:19
    1. Eier to eller flere eiendommer:3K
    2. i prosent:6.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:751.8 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:546 m²

434 Prosjekter

Selskaper

14K

Totalt

181

Under avvikling

40

Under tvangsavvikling

92

Åpnet konkurs