LØDINGEN

Generell statistikk

2.1K

Innb.

9

Bef. vekst

2K

2030

2.1K

2050

978

Hus

52

Leil.

1.9 mennesker

Innb/Husst

5.6%

Bor trangt

465.1K

Gj. snitt

418.6K

Median

Bruttoinntekt

470K

Gj. snitt

49.8K

Median

Gjeld

Barnehager

59

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

38.9%

Lærer

24.8%

Barn og ungdom

36.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

2.9M NOK

Beløp

50

Antall

Tinglyst pant i bolig

667.9M NOK

2022

570.1M

2023

-14.6%

Eiendomspris

1.5M NOK

2022 Gj. snitt

1.3M NOK

2022 Median

1.2M NOK

2023 Gj. snitt

1.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

14.6K NOK / m²

2022 Gj. snitt

8.9K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
49439.8K m² 13.1K m²
16352.1K m² 1.2K m²
153.3M m² 1.1K m²
149M m² 281.7 m²
124.7K m² 62 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
16716.1K m² 500.7 m²
15715.5K m² 458.7 m²
117.6M m² 941.1 m²
91.9M m² 193.2 m²
812.5M m² 333.8 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:693
    1. Eier to eller flere eiendommer:547
    2. i prosent:26.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:161.6 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:11.4 m²

6 Prosjekter

Selskaper

715

Totalt

13

Under avvikling

3

Under tvangsavvikling

4

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Tor Johnny Enebakk2021-07-27