LINDESNES

Generell statistikk

23.7K

Innb.

74

Bef. vekst

23.2K

2030

23.5K

2050

7.9K

Hus

788

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

5.9%

Bor trangt

499.6K

Avg

433.4K

Median

Bruttoinntekt

774.2K

Avg

108.4K

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

48.3%

Lærer

34.6%

Barn og ungdom

13.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

22

Antall

Utleggstrekk

94.9M NOK

Beløp

408

Antall

Tinglyst pant i bolig

34.9B NOK

2022

27.1B

2023

-22.4%

Eiendomspris

3M NOK

2022 Avg

2.7M NOK

2022 Median

3M NOK

2023 Avg

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

31.4K NOK / m²

2022 Avg

37.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
95710.4M m² 166.6K m²
60158.3K m² 321 m²
54352.9K m² 1.3K m²
445.5M m² 1.4K m²
4139.2K m² 560 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
374.6K m² 2.2K m²
34327K m² 1K m²
30736.4K m² 596 m²
27106.4K m² 686.4 m²
27106.8K m² 634 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:4.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:5.5K
    2. i prosent:23.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:118 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:56 m²

84 Prosjekter

Selskaper

10.2K

Totalt

165

Under avvikling

13

Under tvangsavvikling

39

Åpnet konkurs