Lindesnes

Generell statistikk

23.1K

Innb.

-15

Bef. vekst

23.2K

2030

23.7K

2050

7.8K

Hus

737

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

6.1%

Bor trangt

426.6K

Avg

373K

Median

Bruttoinntekt

693.8K

Avg

84.4K

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

48.1%

Lærer

34.4%

Barn og ungdom

13%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

22

Antall

Utleggstrekk

94.9M NOK

Beløp

408

Antall

Tinglyst pant i bolig

34.9B NOK

2022

27.1B

2023

-22.4%

Eiendomspris

3M NOK

2022 Avg

2.7M NOK

2022 Median

3M NOK

2023 Avg

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

31.4K NOK / m²

2022 Avg

37.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
93810.4M m² 147.9K m²
60158.3K m² 321 m²
58354.4K m² 1.4K m²
445.5M m² 1.4K m²
4139.2K m² 560 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
374.6K m² 2.2K m²
33422.5K m² 2.5K m²
30736.4K m² 596 m²
28107.4K m² 686.4 m²
28108.4K m² 610 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:4.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:5.5K
    2. i prosent:23.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:227.3 m²

70 Prosjekter

Selskaper

9.9K

Totalt

145

Under avvikling

11

Under tvangsavvikling

30

Åpnet konkurs