LILLESTRØM

Generell statistikk

94.2K

Innb.

441

Bef. vekst

96.2K

2030

106.8K

2050

14.3K

Hus

11.1K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

12.5%

Bor trangt

0

Avg

0

Median

Bruttoinntekt

0

Avg

0

Median

Gjeld

Barnehager

4.5K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

29.8%

Oppfyller

64.9%

Oppfyller med dispensasjon

5.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

34.6%

Lærer

29.1%

Barn og ungdom

26.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

22

Antall

Utleggstrekk

52.6M NOK

Beløp

456

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.3T NOK

2022

404.5B

2023

-68.3%

Eiendomspris

5.3M NOK

2022 Avg

4.7M NOK

2022 Median

5.1M NOK

2023 Avg

4.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

58.7K NOK / m²

2022 Avg

61.1K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
136334.6M m² 396.8K m²
870 m² 7K m²
833.4K m² 8K m²
712M m² 10.6K m²
58471.5 m² 32.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
350 m² 7.6K m²
35499K m² 6.9K m²
2936.7K m² 339 m²
2128.5K m² 4K m²
2128.5K m² 4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:722
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.8K
    2. i prosent:5.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:193 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:19 m²

499 Prosjekter

Selskaper

29.7K

Totalt

119

Under avvikling

14

Under tvangsavvikling

81

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den