Lillestrøm

Generell statistikk

88.5K

Innb.

469

Bef. vekst

93.6K

2030

104.3K

2050

14.2K

Hus

9.3K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

12%

Bor trangt

504.1K

Avg

455.5K

Median

Bruttoinntekt

940.7K

Avg

187.5K

Median

Gjeld

Barnehager

4.5K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

24.6%

Oppfyller

66.7%

Oppfyller med dispensasjon

8.8%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

33.9%

Lærer

31.9%

Barn og ungdom

25.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

22

Antall

Utleggstrekk

52.6M NOK

Beløp

456

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.3T NOK

2022

404.5B

2023

-68.3%

Eiendomspris

5.3M NOK

2022 Avg

4.7M NOK

2022 Median

5.1M NOK

2023 Avg

4.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

58.7K NOK / m²

2022 Avg

61.1K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
134934.6M m² 394.3K m²
873.4K m² 5.3K m²
870 m² 6K m²
712M m² 10.6K m²
6316K m² 9.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
40475.5K m² 7.7K m²
350 m² 7.6K m²
2936.7K m² 339 m²
2128.5K m² 4K m²
2128.5K m² 4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:726
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.8K
    2. i prosent:5.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:860.2 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:437.6 m²

447 Prosjekter

Selskaper

33.7K

Totalt

402

Under avvikling

82

Under tvangsavvikling

173

Åpnet konkurs