LILLESAND

Generell statistikk

11.5K

Innb.

38

Bef. vekst

12K

2030

13.1K

2050

3.6K

Hus

490

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

6.9%

Bor trangt

533.6K

Avg

459.4K

Median

Bruttoinntekt

979.7K

Avg

160.4K

Median

Gjeld

Barnehager

525

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.7%

Lærer

23.7%

Barn og ungdom

25.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

2

Antall

Utleggstrekk

16M NOK

Beløp

109

Antall

Tinglyst pant i bolig

23.9B NOK

2022

13.3B

2023

-44.2%

Eiendomspris

3.4M NOK

2022 Avg

3M NOK

2022 Median

3.3M NOK

2023 Avg

3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

31.1K NOK / m²

2022 Avg

33.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4364.3M m² 36.5K m²
46257.3K m² 5.2K m²
333.3M m² 15 m²
188.3K m² 797.2 m²
140 m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
49512.4K m² 900 m²
45450.9K m² 674 m²
19296.2K m² 1.8K m²
17568.8K m² 604.2 m²
15557.3K m² 1.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.8K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.2K
    2. i prosent:18.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:180 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:6 m²

390 Prosjekter

Selskaper

4.6K

Totalt

50

Under avvikling

9

Under tvangsavvikling

25

Åpnet konkurs