LILLEHAMMER

Generell statistikk

28.8K

Innb.

97

Bef. vekst

29.8K

2030

31.9K

2050

6.8K

Hus

3.4K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

10%

Bor trangt

518.8K

Gj. snitt

462K

Median

Bruttoinntekt

834.6K

Gj. snitt

185.3K

Median

Gjeld

Barnehager

1.3K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

85.7%

Oppfyller

7.1%

Oppfyller med dispensasjon

7.1%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.5%

Lærer

27.4%

Barn og ungdom

15.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

15.7M NOK

Beløp

226

Antall

Tinglyst pant i bolig

111.6B NOK

2022

38.1B

2023

-65.8%

Eiendomspris

3.8M NOK

2022 Gj. snitt

3.4M NOK

2022 Median

4.1M NOK

2023 Gj. snitt

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

44.5K NOK / m²

2022 Gj. snitt

47K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
50017.3M m² 204.4K m²
14454.2K m² 0 m²
716.1M m² 19.2K m²
3911.1K m² 15.1K m²
325.9K m² 5.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
903.9M m² 13.2K m²
5520.3K m² 6.7K m²
5420.3K m² 6.6K m²
5420.3K m² 6.6K m²
41382.3K m² 7.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.8K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.7K
    2. i prosent:9.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:188 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:14 m²

266 Prosjekter

Selskaper

11.5K

Totalt

149

Under avvikling

13

Under tvangsavvikling

50

Åpnet konkurs