Lillehammer

Generell statistikk

28.4K

Innb.

41

Bef. vekst

30K

2030

31.8K

2050

6.8K

Hus

3.3K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

10.5%

Bor trangt

458.9K

Avg

415.7K

Median

Bruttoinntekt

751.1K

Avg

157K

Median

Gjeld

Barnehager

1.3K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

42.8%

Lærer

27.6%

Barn og ungdom

16.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

15.7M NOK

Beløp

226

Antall

Tinglyst pant i bolig

111.6B NOK

2022

38.1B

2023

-65.8%

Eiendomspris

3.8M NOK

2022 Avg

3.4M NOK

2022 Median

4.1M NOK

2023 Avg

3.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

44.5K NOK / m²

2022 Avg

47K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
49917.3M m² 200.3K m²
716.1M m² 19.2K m²
3911.1K m² 15.1K m²
365.9K m² 5.7K m²
290 m² 2.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
903.9M m² 13.1K m²
5520.3K m² 6.7K m²
5420.3K m² 6.6K m²
5420.3K m² 6.6K m²
41382.3K m² 7.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.8K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.7K
    2. i prosent:9.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:296 m²

178 Prosjekter

Selskaper

11K

Totalt

129

Under avvikling

13

Under tvangsavvikling

45

Åpnet konkurs